Referat fra møte i SU/SMU onsdag 3.oktober

Til stede: Silje Nesheim Bøe, Yngve Folven Bergesen, Marie Kristine Kolstø, Elin Mannes Østensen (SMU), Svanhild Munthe, Jeanette Nesheim Heiberg, Andreas Hærem Steindal, John Geir Knutsen, Sivert Tvedt Brekke, Karoline Skare, Sandra Kristin Sjursen (SMU)

SAKLISTE SU:

Sak 5/18 Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent, sendt ut på Visma.

Sak 6/18  Konstituering – valg av leder, nestleder, sekretær

Forslag til vedtak:

  • Leder: Silje Nesheim Bøe
  • Nestleder: Marie Kolstø
  • Sekretær: Jeanette Nesheim Heiberg

Vedtatt.

Sak 7/18 Informasjon fra rektor om planer for skoleåret 2018/2019

  • Dypere læring med digital støtte
  • Trygt og god skolemiljø

Dypere læring der elevene får forske og gå mer i dybden i fag enn tidligere. Lærerne jobber i nettverk med andre skoler og har Yngve Lindvig som veileder. Norheim skole har utmerket seg positivt og har fått flere tilbud om å representere skolen på konferanser i Oslo og Stavanger der elever og lærere skal undervise skoleledere i dypere læring.

Trygt og godt læringsmiljø.  Norheim skole har vært Pals skole i 11 år og har satt av noe av møtetida i personalet i år til å repetere Palssystemet og klasseledelse.

Sak 8/18  Endringer i skolerute/avspasering

  • Avspasering for elevene 15.mars – Planleggingsdag for ansatte

Endring i skoleruta pga at personalet skal til Oslo en planleggingsdag på skolebesøk 15/3-19. Godkjent.

Sak 9/18 Kommunedelplan for trafikksikkerhet- høring.

Rektor foreslår at FAU og elevråd uttaler seg. Planen sendes ut på mail til alle i FAU slik at de kan stille forberedt til neste FAU møte.

 

SAKLISTE SMU:

Sak 3/18 Nytt regelverk (Opplæringsloven Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø) – erfaringer så langt…

Rektor har skrevet flere aktivitetsplaner nå enn tidligere på saker som omhandler trygt og godt skolemiljø.

Sak 4/18 Spekter – Samordningsteam

Trivselsundersøkelse fra 3.-7.klasse som has 2 ganger i året. Følges opp med elevsamtaler. SOT er møter der kontaktlærer tar opp trivsel og kartleggingsresultater for alle elever på skolen med speskoordinator og skolens ledelse. I tillegg til samordningsmøtene  har alle klasser 6 ukers evalueringer.

Sak 5/18               Eventuelt

Elevrådet har ingen saker.

Norheim ligger langt nede på prioriteringslisten til kommunen for å få tilskudd til utemøbler og lekeapparater.

Til våren får skolen besøk av en gatekunstner som skal hjelpe elevene å dekorere en vegg. Elevrådet må være med på å bestemme vegg(er).

referat møte i SU og SMU onsdag 3.oktober 2018