Referat fra møte i SU/SMU onsdag 3.oktober

Til stede: Silje Nesheim Bøe, Yngve Folven Bergesen, Marie Kristine Kolstø, Elin Mannes Østensen (SMU), Svanhild Munthe, Jeanette Nesheim Heiberg, Andreas Hærem Steindal, John Geir Knutsen, Sivert Tvedt Brekke, Karoline Skare, Sandra Kristin Sjursen (SMU) SAKLISTE SU: Sak 5/18 Godkjenning av innkalling og referat Godkjent, sendt ut på Visma. Sak 6/18  Konstituering – valg av … Fortsett å lese Referat fra møte i SU/SMU onsdag 3.oktober