Besøk av medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget – Torstein Tvedt Solberg (AP)

I dag hadde vi besøk av medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg (AP). Han følger her interessert med når Knut og Morten i 6a forteller om Dybdelæring med digital støtte. Veronika Birgitte Brekke Jakobsen (AP), Simon Nesse (AP) og skolesjef Lars Inge Svalland følger også nøye med. Elisabeth Ilstad og rektor fortalte også om arbeidet i kommunen med Dybdelæring med digital støtte.