Besøk av medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget – Torstein Tvedt Solberg (AP)

I dag hadde vi besøk av medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg (AP). Han følger her interessert med når Knut og Morten i 6a forteller om Dybdelæring med digital støtte. Veronika Birgitte Brekke Jakobsen (AP), Simon Nesse (AP) og skolesjef Lars Inge Svalland følger også nøye med. Elisabeth Ilstad og rektor … Fortsett å lese Besøk av medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget – Torstein Tvedt Solberg (AP)