FAU – REFERAT 25.09.2019

Sist oppdatert 8. oktober 2019 13:06

Jan Erik Søvig informerer om «Trygge barn på skolevei» i kommunen.
Han forteller om trafikk situasjonen på Eide skole som nå har fått droppsone med store skilt, grønn maling på asfalten og foreldre som stilte som vakter med gule vester de første ukene i en innkjørings fase, de stoppet ikke bilene men var der som en påminnelse. Skal Norheim ha en droppsone? Viktig å finne en egnet plass der trafikken ikke hoper seg opp. Me må ha et alternativ til de som ikke kan gå. Kjøreforbud opp til skolen fra kl.08 til kl.15? (Obs biblioteket?).

Foreldre er den beste resursen, motivere og legge til rette for at barnet skal få gå til skolen og ha en tryggere skolevei. Foreldre som er redd for barnet sitt på skoleveien, kjører barnet helt frem og skaper dermed mer risiko. Legge inn tid til å gå om morgenen, kan ha ulike enkle oppgaver for barnet på veien (Tell hvor mange skilt du ser, ser du en høy busk? Ol). Læreren kan minne om å gå på lekseplan. Det er ikke gangoverfelt i krysset der med grusparkeringen, det kommer heller ikke. Det er satt opp «sopper» for å bremse sykelister. Undersøkelser viser at det skjer flere ulykker der det er gangoverfelt enn der det ikke er. Men her er det et risikopunkt og det er viktig å kjøre rolig og lære barna å se seg for.Fortauet opp til skolen går litt i oppløsning ned mot skråningen, blir bedt om dette tas med videre til rette instans.
Jan Erik Søvig kan kontaktes om vi ønsker å se om vi får til noe lignende som Eide skole.

Rektor informere om rollen og forventningene til klassekontakter og FAU
Bidra til godt skolemiljø, ta opp saker som blir meldt, still spørsmål, samarbeide med elevrådet, ha enkle og gjennomførbare mål som samler foreldrene på en positiv måte.
Rektor oppfordrer FAU til å tenke ut eventuelle droppsoner og at vi er «på ballen» når det kommer til et godt og trygt skolemiljø.

Skolen er godt i gang med fagfornyelsen.
Hei Verden aksjon blir det rundt mars måned.
Store felles foreldremøter med eit aktuelt tema er ikke planlagt, det kommer for lite folk.

FAU
Nytt styre i FAU:
Leder: Silje N. Bøe
Sekretær: Elin Ramsen
Nestleder: Karl Martin Hansen
Kasserer: Bjørn Velde
SU: Marie Kristine Kolstø og Lina Frøland.
SMU: Jeanette Rasmussen Andersen

17 MAI: Dei som hadde 17. sist stiller seg til rådighet for tips og råd til neste år.

ZIPLINE: Spørre rektor om noen har sett på den og om den kan gå litt fortere. Barna syns den er kjedelig.
ASFALTSPILL:
Nr 5 Ludo kr 10900- ferdig montert
Nr 30 alfabet paradis kr 11500- ferdig montert
Nr 1 flyvern hoppe paradis kr 7500- ferdig montert
Riggkost kr 4500-
Vi bestiller forslaget ovenfor + brikker til ludo. Til en totalpris på 36 000kr inkl rigging og brikker+
moms. Har pratet med rektor, og betaler vi via skolen slipper vi moms.

DUGNAD: I høst satser vi på å få bygd bordtennis bord, ny twisterplate og sette nett i dei små
fortallmålene. Setter opp dato 21. og 22.oktober, sender ut mld via visma at dei som vil vera med å handle plank,
snekre og kan ta med nødvendig verktøy. Silje prøver å lage ein oversikt på dei ulike oppgåvene folk kan melde seg til.
Spørsmål om det er nok penger til plank etter regningen for asfaltspillene er betalt ble stilt. Silje
sjekker priser på plank og ser på regningen for jolegrøten om det er nok igjen.
Jolegrøten kom på 2054 kr i fjor.

JULEGRØT: Satser på å få til den koselige tradisjonen med å servere jolegrøt til elevene, rundt uke 50.

Sett opp årshjul
Egne vedtekter til Norheim fau?
Jeanette bytter navn i Brønnøysund register.