AVLYST! Innsamling av brukte klær, leker, bøker, spill og sportsutstyr…

Sist oppdatert 12. mars 2020 21:11

AVLYST! 19.mars er det aksjonskveld på Norheim skole for Hei Verden. I den forbindelse har flere av klassene dette året fokus på gjenbruk og bærekraft. Vi ønsker derfor bidrag fra dere. Klærne/lekene/sportsutstyret… må være helt og rent. Dere kan levere på skolen når som helst fram til aksjonskvelden, ta gjerne kontakt gjennom kontaktlærer.

Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livsynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner.

Deres visjon er skole for ALLE barn.

Hei Verdens formål er tredelt:

  • Bidra til at flere barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet
  • Bidra til at skoleelever i Norge får kunnskap om globale forskjeller
  • Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på norske skoler

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land.

Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. Organisasjonen får også støtte fra Norad, støttemedlemmer og gaver fra næringsliv og øvrige støttespillere.