Coronaviruset

Sist oppdatert 1. mars 2020 19:28

Karmøy kommune har opprettet en pandemigruppe under ledelse av smittvernlege og kommuneoverlege som gjør forberedelser for å håndtere et evt. utbrudd i kommunen. Hovedmålet er å opprettholde forsvarlig drift i helsetjenestene, gi hjelp til koronasyke/smittede i kommunen, opprettholde andre viktige kommunale funksjoner og gi informasjon til innbyggerne

Coronaviruset – fakta, råd og tiltak