Informasjon om oppstart av skolene i Karmøy kommune

Sist oppdatert 15. april 2020 08:40

På bakgrunn av regjeringa sitt vedtak åpner skolene igjen for 1. – 4. steg mandag 27. april. Dette gjelder også SFOSkolene vil fremdeles re stengt for 5. – 10. trinn. 

Det skal komme nasjonale veiledninger som vil re klare over påske. Disse vil omhandle blant annet smittekontroll og råd om risikogrupper. På bakgrunn av dette vil Karmøy kommune lage retningslinjer tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole. 

 På denne måten vil vi sikre en trygg og god oppstart for både elever og tilsatte i skolen, med et særlig fokus på de som er i risikogrupper for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. 

Les mer https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Åpning av barnehager og skoler

  • Fra 20. april åpner barnehager.
  • Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn, SFO.

Skolene må fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme, og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder elever på 5. – 7. trinn, ungdomstrinnet og elever i videregående.

Skoleeiere skal også sørge for å gi et tilbud på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.