Velkommen tilbake også 5.-7.kl

Sist oppdatert 9. mai 2020 17:05

Mandag 11.mai er alle elevene tilbake på skolen. Vi gleder oss! De største endringene dere vil merke er at ikke alle elevene begynner og slutter samtidig. Elevene i 5.-7.kl møter mellom 8:40 og 8:50 utenfor sin kohort. Vi ønsker at elevene går eller sykler til skolen. Foreldre skal ikke (uten spesiell grunn) gå inn på skolen. Klassene blir delt i mindre grupper (kohorter) for å øke avstanden og kontakthyppigheten mellom elevene. Skolen har laget sin egen plan som bygger på Veilederen om smittevern fra Udir. Planen beskriver våre rutiner for hygiene/renhold og hvordan vi skal klare å redusere kontakthyppigheten. Den sier også noe om hvem som skal møte på skolen, og det er stort sett ALLE som er friske.

Norheim skole – Plan For Skoleåpning Corona (8.mai)

Kommunal Veileder Karmøyskolen 1 10 Trinn

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Slik åpner skolene og SFO i Karmøy for 1.-4.trinn