Vanlig timeplan fra tirsdag 2.juni

Sist oppdatert 9. juni 2020 09:46

F.o.m. tirsdag går vi tilbake til den ordinære timeplanen til elevene. Det har kommet ny “Veileder om smittevern”
Den beskriver trafikklysmodellen:

Vi er nå på GULT NIVÅ som innebærer:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
  – Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå.
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  – Hele klasser regnes som en kohort
  – Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  – Trinnvise kohorter på SFO
  – Unngå trengsel og store samlinger
  – Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Kommunal Veileder Karmøyskolen Fra 2. Juni 2020

Trafikklysmodell Veileder I Smittevern For Idrett