Velkommen til skolestart mandag 17.aug

Mandag 17.aug kl 08:30 starter skolen opp igjen etter ferien. Skolen planlegger for en mer normal skolehverdag der vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager.

1.kl starter første dagen kl 09:00. Skoledagen slutter kl 13:15 og SFO har åpent til kl 16:30. Vi kan dessverre ikke ta imot foreldrene i klasserommet. Grunnen er at de som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Foresatte kan selvsagt følge barna til skolen, og vi skal finne en plass til dere. Mulig at vi samles ute deler av dagen. Da er det enklere med avstandsregelen.

Les mer på Udir sine sider.
Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020

Informasjon Til Foreldre Om Skolehverdagen