Korona – når kan barn møte på skolen etter luftveisinfesksjon?

Barn kan komme på skolen med snørr og sporadisk hoste etter luftveisinfeksjon så lenge allmenntilstanden er god og de er tilbake i normal form.

Ansatte i barneskolen kan komme på jobb etter luftveisinfeksjon så fort de er symptomfrie.

Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form (det som kalles nedsatt allmenntilstand). Det gjøres unntak for barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand. De behøver ikke å holde seg hjemme.