Rødt nivå i skole og SFO fra mandag 15.3. og fram til påske

Det blir rødt nivå i skolen fra i morgen og fram til påske. I morgen er SFO stengt, og det er hjemmeundervisning for ALLE elevene. Alle ansatte møter på jobb og klargjør for rødt nivå. Fra tirsdag skal elevene møte som normalt, da er skolen rigget for rødt nivå, SFO åpner også igjen.

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse. Det er en fordel at barna ikke omgås mange andre barn på fritiden.

Dere skal nå ha fått informasjon fra kontaktlærer om hvilke konsekvenser rødt nivå vil ha for din elev. Felles for skolen gjelder:

1. Leksehjelp utgår fram til påske
2. Voksne kan ikke følge elevene inn i garderoben
3. 1m mellom alle elevene på faste plasser inne

Se ellers: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-bs