Digital hjemmeundervisning fra onsdag 17.mars og fram til påske

Kommunene på Haugalandet har bestemt at pga høyt smittetrykk i distriktet blir det innført digital hjemmeskole fra og med i morgen 17.mars og fram til påske. Kun barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og sårbare barn kan møte på skolen. Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. De som må ha ha et tilbud på skolen tar kontakt via Visma Flyt Skole.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#153895

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#153896

Kontaktlærer tar kontakt med alle elevene i morgen, og dere vil etter hvert få mer informasjon om hvordan hjemmeskolen organiseres. Spesialpedagogene tar kontakt med “sine” barn og informerer dem om hvordan deres skoledager skal bli. Vi har nettopp fått denne beskjeden, så dere må være tålmodige med oss og gi oss litt tid til å rigge digital hjemmeskole.