Elevene møter på skolen onsdag etter påske – SFO kun åpen for barn som har foresatte med samfunnskritiske jobber og sårbare barn fram til påske

Kommunene planlegger for å kunne åpne skolene for undervisning på rødt nivå over påske dersom den lokale smittesituasjonen muliggjør dette. Kommunene vil følge smittesituasjonen gjennom påsken, og vil gjøre en ny vurdering påskeaften 3. april.

Dersom det åpnes for undervisning på rødt nivå, vil skolene bruke 6. april til å klargjøre for dette nivået, og det vil derfor bli digital undervisning denne dagen. Elevene møter til vanlig tid onsdag 7.april.

SFO er kun åpen for barn som har foresatte med samfunnskritiske jobber og sårbare barn fram til påske.

Veileder om smittevern for skoletrinn 1–7 er oppdatert.