Skole og SFO er åpen fra i morgen 7.april på rødt nivå

Da er det endelig bestemt. Skole og SFO er åpen fra i morgen på rødt nivå. Alle elever møter på skolen til vanlig tid, og skole/SFO slutter også til vanlig tid. Rødt nivå gjelder fra 7.april til 18.april. Tiltaksnivå 5a gjelder tom 11.april. Noen klasser har blitt delt i mindre kohorter. Kontaktlærer vil informere dere om dette.

Ellers kan dere finne mer om hva rødt nivå innebærer på: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/

Takk for innsatsen under hjemmeskolen! Sammen har vi klart dette også.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2016.09.2020&utm_content=Barnehager%20og%20Utdanning#tocNode_2