Skolen åpner på gult nivå f.o.m mandag 19.april

Karmøy kommune har i dag besluttet å gå over på gult nivå i barnehage og skole f.o.m mandag 19.4. Det er selvsagt et forbehold om smittesituasjonen på dette, men dersom smittesituasjonen endres før mandag (eller etterpå) er det sannsynlig at eksempelvis rødt nivå kun vil gjelde de barnehager/skoler som faktisk har smitte.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva