Grønt nivå fra 31.mai

Karmøy kommune er nå på risikonivå 1. Etter siste anbefalinger fra FHI, ser kommunen derfor ikke noen smittevernfaglig grunn til at vi skal holde barnehager og skoler på gult nivå.

Karmøy kommune innfører dermed GRØNT nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i vår kommune fra mandag 31. mai.

Les mer om grønt nivå i skoler og barnehager her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/dette-betyr-gront-niva-i-skoler-og-barnehager

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/smitteforebyggende-tiltak/#gront-niva