Beintøft

Beintøft 2021 går fra 30. august til 24. september.

Uke 35-38 
Nasjonal og kommunal konkurranse. Miljøagentene trekker ut ulike vinnere nasjonalt. Det trekkes ut ulike temavinnere under aksjonen, samt nasjonal vinner. 

Uke 39-49 
Kommunal konkurranse fortsetter. I løpet av aksjonen vil det trekkes ut flere vinnere underveis. Og etter 15 uker kåres hovedvinnerne, både for 1.-4 klasse (premie: aktivitetsdag på Lindøy) og for 5.-7. klasse (premie: aktivitetsdag med Turistforeningen).  

Aktivitetsdagen på Lindøy ble avlyst de siste to årene på grunn av pandemien, men håper vi får gjennomført denne igjen etter kampanjen i 2021. 

Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen hver dag. Nettsiden regner automatisk ut hvor stor prosentandel av klassen dette utgjør. Det betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne. Klassen får like mange poeng som antall prosent som har gått.

Ukesoppdrag
Hver uke følger det med et kreativt ukesoppdrag som klassen kan løse. Oppdraget presenteres i en video, der det presenteres flere mulig løsningsforslag dere kan ta inspirasjon fra. Klassen deltar ved å laste opp et bilde på “Min side”. Alle som deltar får 100 ekstrapoeng hvis de laster opp bildet før kl. 14.00 på fredag.

El-sparkesykkel
El-sparksykler anbefales ikke til barn under 12 år av Trygg Trafikk, og vil derfor ikke være gjeldende som transportmiddel under Beintøft.

Sykdom og planleggingsdager
Skulle en elev bli syk under konkurransen, så skal eleven registreres som gående. På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående. I Beintøft skal ikke uforutsette hendelser påvirke deltagelse i konkurransen.

Unntak
– Dersom en elev har utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning, sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man registrer eleven som gående hver dag. En annen er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden. For eksempel at det settes av litt tid hver dag til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning, og at alle som deltar på dette får godkjent dagens økt på Beintøft. Det er viktig at alle blir inkludert, og at det gjøres så rettferdig som mulig. Alle kan bidra på sin måte!

Dersom flere klasser får 100%-oppslutning og gjennomfører alle ukesoppdragene vil vinneren av 1. plassen trekkes.