GRØNT nivå fra mandag 17.jan

Karmøy kommune ønsker at barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, kulturskole og voksenopplæringen går over på grønt nivå så snart som mulig. Norheim skole starter med GRØNT nivå allerede fra mandag 17.jan. Dersom smittetrykket øker kan vi  gjeninnføre gult nivå etter dialog med kommunalsjef og smittevernlege. Testregimet som er laget med utlevering av hurtigtester vil bli videreført, men det vil kunne komme justeringer fremover etter endringene i karantenereglene og TISK.

Grønt nivå fra mandag 17.jan

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/smitteforebyggende-tiltak/#gront-niva

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/dette-vet-vi-om-smitte-i-barnehager-og-skoler/