Foreldresamarbeid

Samarbeidet om barnet ditt foregår primært mellom deg som forelder og kontaktlæreren. Alle barn skal ha en kontaktlærer (opplæringsloven § 8-2). Kontaktlæreren har hovedansvaret for å etablere et godt samarbeid med foreldrene til hvert enkelt barn. Bruk gjerne Visma Flyt Skole for å holde kontakten, eller be om et ekstra møte dersom dere har behov for det.

Kontakten med foreldrene skal være systematisk og god og både foreldrene og elevene skal føle at de blir møtt med respekt og anerkjennelse. Som forelder kan du forvente at skolen holder deg oppdatert om skolehverdagen til barnet og om barnets faglige og sosiale utvikling. Hva dette betyr i praksis, må vi finne ut sammen.

Kontaktlæreren har ansvaret for å arrangere utviklingssamtaler/konferansetimer med foreldrene minst 2 ganger hvert skoleår.

I tillegg til utviklingssamtaler/konferansetimer arrangerer skolen et felles foreldremøte tidlig høst der skolen informerer om aktuelle saker, og foreldrene velger 2 klassekontakter i hver klasse, der den ene blir med i FAU. Det er ønskelig at den som sitter i FAU blir valgt for minst 2 år. Klassekontakten er spesielt viktig for samarbeidet mellom foreldrene og med kontaktlæreren.

Dere kan lese mer om foreldresamarbeid, FAU, SU og SMU på www.fug.no