Inndeling av skoledagen

08:30 – 10:00 1. og 2. time
10:00 – 10:15 Friminutt
10:15 – 11:00 3.time
11:00 – 11:15 Mat
11:15 – 11:45 Friminutt
11:45 – 13:15 4. og 5. time
13:15 – 13:25 Friminutt
13:25 – 14:10 6.time