Nyheter

GODT NYTT ÅR!

Vi starter det nye året slik vi avsluttet det gamle på gult nivå i Veileder om smittevern. Det betyr i prinsippet ingen endringer for oss. Reglene er lik de vi drev etter i høst. Vi forbereder oss på at vi raskt kan komme til å måtte gå over til...

Les mer
Sist oppdatert 15. februar 2021 14:00

Skole og SFO er åpen fra i morgen 7.april på rødt nivå

Da er det endelig bestemt. Skole og SFO er åpen fra i morgen på rødt nivå. Alle elever møter på skolen til vanlig tid, og skole/SFO slutter også til vanlig tid. Rødt nivå gjelder fra 7.april til 18.april. Tiltaksnivå 5a gjelder tom 11.april. Noen klasser har blitt delt i...

Les mer
Sist oppdatert 6. april 2021 14:13

Elevene møter på skolen onsdag etter påske – SFO kun åpen for barn som har foresatte med samfunnskritiske jobber og sårbare barn fram til påske

Kommunene planlegger for å kunne åpne skolene for undervisning på rødt nivå over påske dersom den lokale smittesituasjonen muliggjør dette. Kommunene vil følge smittesituasjonen gjennom påsken, og vil gjøre en ny vurdering påskeaften 3. april. Dersom det åpnes for undervisning på rødt nivå, vil skolene bruke 6. april til å...

Les mer
Sist oppdatert 26. mars 2021 16:16

Digital hjemmeundervisning fra onsdag 17.mars og fram til påske

Kommunene på Haugalandet har bestemt at pga høyt smittetrykk i distriktet blir det innført digital hjemmeskole fra og med i morgen 17.mars og fram til påske. Kun barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og sårbare barn kan møte på skolen. Det er tilstrekkelig at én...

Les mer
Sist oppdatert 16. mars 2021 21:33

Rødt nivå i skole og SFO fra mandag 15.3. og fram til påske

Det blir rødt nivå i skolen fra i morgen og fram til påske. I morgen er SFO stengt, og det er hjemmeundervisning for ALLE elevene. Alle ansatte møter på jobb og klargjør for rødt nivå. Fra tirsdag skal elevene møte som normalt, da er skolen rigget for rødt nivå,...

Les mer
Sist oppdatert 15. mars 2021 14:20

BlimE! – se Norheim skole på NRK Super

På torsdag samlet vi hele skolen på kunstgraset og danset BlimE!-dansen. Her kan du se filmen på NRK Super: https://nrksuper.no/blime-dans/d50e742a-2dd1-4305-89aa-58746e348db3

Les mer
Sist oppdatert 16. november 2020 10:34

Korona – når kan barn møte på skolen etter luftveisinfesksjon?

Barn kan komme på skolen med snørr og sporadisk hoste etter luftveisinfeksjon så lenge allmenntilstanden er god og de er tilbake i normal form. Ansatte i barneskolen kan komme på jobb etter luftveisinfeksjon så fort de er symptomfrie. Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet...

Les mer
Sist oppdatert 10. november 2020 12:11

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. Se oppdaterte smittevernveiledere: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ ...

Les mer
Sist oppdatert 10. november 2020 12:11

Last ned Min skole – appen

De fleste har nå lastet ned appen, men vi ønsker gjerne at ALLE skal gjøre dette, da alle meldinger fra skolen blir sendt via appen. Min skole-appen har kommet og vi ønsker at dere laster ned appen og tar denne i bruk. Vi endrer sending av meldinger fra SMS til...

Les mer
Sist oppdatert 12. oktober 2020 14:27

Nasjonal oppstart av “Beintøft” på Norheim skole

Mandag 31.aug var det oppstart på Miljøagentenes gå-til-skolen-kampanje Beintøft. Norheim skole har deltatt i Beintøft siden kampanjen startet, og vi har hatt gode resultater. Mange av våre elever er flinke til å gå eller sykle til skolen. Dette året ble derfor den nasjonale åpningen av kampanjen lagt til Norheim skole. Det...

Les mer
Sist oppdatert 1. september 2020 09:57