Nyheter

Velkommen til skolestart mandag 17.aug

Mandag 17.aug kl 08:30 starter skolen opp igjen etter ferien. Skolen planlegger for en mer normal skolehverdag der vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. 1.kl starter første dagen kl...

Les mer
Sist oppdatert 30. juli 2020 13:29

Vanlig timeplan fra tirsdag 2.juni

F.o.m. tirsdag går vi tilbake til den ordinære timeplanen til elevene. Det har kommet ny "Veileder om smittevern" Den beskriver trafikklysmodellen: Vi er nå på GULT NIVÅ som innebærer: Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold - Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og...

Les mer
Sist oppdatert 9. juni 2020 09:46

Karmøy kulturskole har ledige plasser på kulturlek 1. og 2. klasse fra august 2020.

Kulturlek Sted: Norheim skole Tid: Mandager i SFO-tid. Kulturlek - er en tverrfaglig aktivitet med musikk, drama, dans, kunst og sirkus. Vi synger, spiller på instrumenter, danser, dramatiserer, tegner/fargelegger, skaper visuell kunst og utfordrer kroppen til fysiske ferdigheterAktivitetstilbud 36 ganger/år. Grupper på 8 barn. Timen varer 60 min. Pris for gruppeaktiviteter skoleåret 2020/21-...

Les mer
Sist oppdatert 28. mai 2020 10:34

Velkommen tilbake også 5.-7.kl

Mandag 11.mai er alle elevene tilbake på skolen. Vi gleder oss! De største endringene dere vil merke er at ikke alle elevene begynner og slutter samtidig. Elevene i 5.-7.kl møter mellom 8:40 og 8:50 utenfor sin kohort. Vi ønsker at elevene går eller sykler til skolen. Foreldre skal ikke...

Les mer
Sist oppdatert 9. mai 2020 17:05

Informasjon om oppstart av skolene i Karmøy kommune

På bakgrunn av regjeringa sitt vedtak åpner skolene igjen for 1. – 4. steg mandag 27. april. Dette gjelder også SFO. Skolene vil fremdeles være stengt for 5. – 10. trinn.  Det skal komme nasjonale veiledninger som vil være klare over påske. Disse vil omhandle blant annet smittekontroll og råd om risikogrupper. På bakgrunn av dette vil Karmøy kommune lage retningslinjer tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole.   På denne måten vil vi sikre en trygg og god oppstart for både elever og tilsatte i...

Les mer
Sist oppdatert 15. april 2020 08:40

Foreldre og foresatte slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av coronaviruset

Følgende gjelder brukerbetalinger for SFO og kommunale barnehager: Det er sendt ut faktura for april måned med betalingsfrist 1. april. Betalingsfristen utsettes til 1. mai. De som mottar efaktura eller avtalegiro må selv inn i sin nettbank og utsette betalingsdato til 1. mai. Neste faktura (mai måned) vil bli korrigert for de dagene...

Les mer
Sist oppdatert 1. april 2020 10:13

Coronaviruset

Karmøy kommune har opprettet en pandemigruppe under ledelse av smittvernlege og kommuneoverlege som gjør forberedelser for å håndtere et evt. utbrudd i kommunen. Hovedmålet er å opprettholde forsvarlig drift i helsetjenestene, gi hjelp til koronasyke/smittede i kommunen, opprettholde andre viktige kommunale funksjoner og gi informasjon til innbyggerne https://www.karmoy.kommune.no/coronaviruset-fakta-rad-og-tiltak/?fbclid=IwAR3rIln1rt3Hbz6UVehjzzaFZWCMN30KKou4sVhBGrkj1Sz7TGL9f7wB0xc  

Les mer
Sist oppdatert 1. mars 2020 19:28

AVLYST! Innsamling av brukte klær, leker, bøker, spill og sportsutstyr…

AVLYST! 19.mars er det aksjonskveld på Norheim skole for Hei Verden. I den forbindelse har flere av klassene dette året fokus på gjenbruk og bærekraft. Vi ønsker derfor bidrag fra dere. Klærne/lekene/sportsutstyret… må være helt og rent. Dere kan levere på skolen når som helst fram til aksjonskvelden, ta...

Les mer
Sist oppdatert 12. mars 2020 21:11

«Bildefabrikken» overleverte foreløpig siste bilde til utsmykking på Rådhuset

Onsdag 22.jan leverte Sander i 7.kl det foreløpig siste bildet sitt til utsmykning av gangene på rådhuset (Oppvekst- og kulturetaten). Han har sammen med lærer Olaug Østebø startet elevbedriften «Bildefabrikken» og levert 5 bilder med tema: «Livsmestring». Det var mange som deltok i markeringen av utsmykkingsoppdraget, og skolesjef Lars...

Les mer
Sist oppdatert 22. januar 2020 14:48