Nyheter

Skolegudstjeneste torsdag 15.des kl. 18:00 i Norheim kirke

Torsdag 15.des blir det skolegudstjeneste i Norheim kirke. Alle er hjertelig velkommen til å delta i gudstjenesten. Elevene vil framføre syngespillet "En glede for hele folket". PERMISJON OG FRITAK FRA UNDERVISNING Hvis du som forelder eller barnet ditt mener at deler av opplæringen på skolen strider mot den religion eller det...

Les mer
Sist oppdatert 30. november 2022 12:38

GODT NYTT ÅR!

Vi starter det nye året slik vi avsluttet det gamle på gult nivå i Veileder om smittevern. Det betyr i prinsippet ingen endringer for oss. Reglene er lik de vi drev etter i høst. Vi forbereder oss på at vi raskt kan komme til å måtte gå over til...

Les mer
Sist oppdatert 15. februar 2021 14:00

Kurs-/planleggingsdag fredag 11.nov

Husk at det er kurs-/planleggingsdag for lærene fredag 11.nov. Elevene har derfor fri fra skolen. SFO er åpen fra 07:00-16:30. Skolerute Norheim Skole 2022 2023Download

Les mer
Sist oppdatert 25. oktober 2022 12:49

Planleggingsdag mandag 19.sept

Husk at det er kurs-/planleggingsdag for både skole og SFO mandag 19.sept. Elevene har derfor fri fra både skole og SFO.

Les mer
Sist oppdatert 12. september 2022 12:53

Velkommen til nytt skoleår

Torsdag 18.aug starter skolen opp igjen. SFO er allerede godt i gang. 15., 16. og 17.aug er det planleggingsdager både for skole og SFO. Da er SFO stengt. Skolen starter til vanlig tid 08:30 for alle unntatt 1.kl som starter kl 09:00 den 18.aug. Elevene slutter til vanlig tid...

Les mer
Sist oppdatert 8. august 2022 14:24

Last ned Min skole – appen

De fleste har nå lastet ned appen, men vi ønsker gjerne at ALLE skal gjøre dette, da alle meldinger fra skolen blir sendt via appen. Min skole lastes ned og installeres som en helt vanlig app fra Google Play-butikken for Android brukere og fra App Store for IOS brukere. Les mer:...

Les mer
Sist oppdatert 21. mai 2022 12:58

Informasjon ang. SFO neste skoleår

Karmøy kommune har endret vedtekter for opphold på SFO, nye vedtekter gjelder f.o.m. 01.08.2022. Det er nye oppholdstider og justerte priser. Oppholdstidene gir ikke rom for endring eller lokal tilpassing ved den enkelte skole, de gjelder alle offentlige skoler i Karmøy kommune. Dersom dere ønsker plass på SFO for neste...

Les mer
Sist oppdatert 21. mai 2022 12:50

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra og med skoleåret 2022/23

Fra høsten 2022 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1. trinn gis tilbud om gratis plass i SFO hver dag fra kl. 07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO-året, også i skolens ferier. SFO har...

Les mer
Sist oppdatert 21. mai 2022 12:50

Korona: Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag. Det anbefales normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen. Overordnede smittevernanbefalinger vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert korona. Anbefalingene er: Syke personer skal...

Les mer
Sist oppdatert 14. februar 2022 14:45

Endringer i koronatiltak

F.o.m 2.febr fjerner regjeringen svært mange koronatiltak. Det som er mest aktuelt for skolen er: Anbefalingen om jevnlig testing i barnehage, skole og utdanningssektoren har allerede opphørt.Smittekarantene avvikles for alle, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de...

Les mer
Sist oppdatert 2. februar 2022 13:01

GRØNT nivå fra mandag 17.jan

Karmøy kommune ønsker at barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, kulturskole og voksenopplæringen går over på grønt nivå så snart som mulig. Norheim skole starter med GRØNT nivå allerede fra mandag 17.jan. Dersom smittetrykket øker kan vi  gjeninnføre gult nivå etter dialog med kommunalsjef og smittevernlege. Testregimet som er laget...

Les mer
Sist oppdatert 18. januar 2022 10:33