Nyheter

GODT NYTT ÅR!

Vi starter det nye året slik vi avsluttet det gamle på gult nivå i Veileder om smittevern. Det betyr i prinsippet ingen endringer for oss. Reglene er lik de vi drev etter i høst. Vi forbereder oss på at vi raskt kan komme til å måtte gå over til...

Les mer
Sist oppdatert 15. februar 2021 14:00

Grønt nivå fra 31.mai

Karmøy kommune er nå på risikonivå 1. Etter siste anbefalinger fra FHI, ser kommunen derfor ikke noen smittevernfaglig grunn til at vi skal holde barnehager og skoler på gult nivå. Karmøy kommune innfører dermed GRØNT nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i vår kommune fra mandag 31....

Les mer
Sist oppdatert 26. mai 2021 12:24

SU/SMU ber om tilsyn fra Statsforvalteren med at Karmøy kommune driver i samsvar med lover og forskrifter

Fredag 16.april skriver Haugesuds Avis om den alvorlige ressurssituasjonen skolen er forespeilet neste skoleår. Dere kan lese referatet fra SU/SMU og brevet til Statsforvalteren på skolens hjemmeside. Svar fra Statsforvalteren: Ressurssituasjonen Ved Norheim Skole Skoleåret 2021 22Download Ressurser-2009-2021Download Ressurstildeling-2021-2022Download

Les mer
Sist oppdatert 22. april 2021 20:26

Skolen åpner på gult nivå f.o.m mandag 19.april

Karmøy kommune har i dag besluttet å gå over på gult nivå i barnehage og skole f.o.m mandag 19.4. Det er selvsagt et forbehold om smittesituasjonen på dette, men dersom smittesituasjonen endres før mandag (eller etterpå) er det sannsynlig at eksempelvis rødt nivå kun vil gjelde de barnehager/skoler som...

Les mer
Sist oppdatert 14. april 2021 13:14

Skole og SFO er åpen fra i morgen 7.april på rødt nivå

Da er det endelig bestemt. Skole og SFO er åpen fra i morgen på rødt nivå. Alle elever møter på skolen til vanlig tid, og skole/SFO slutter også til vanlig tid. Rødt nivå gjelder fra 7.april til 18.april. Tiltaksnivå 5a gjelder tom 11.april. Noen klasser har blitt delt i...

Les mer
Sist oppdatert 6. april 2021 14:13

Elevene møter på skolen onsdag etter påske – SFO kun åpen for barn som har foresatte med samfunnskritiske jobber og sårbare barn fram til påske

Kommunene planlegger for å kunne åpne skolene for undervisning på rødt nivå over påske dersom den lokale smittesituasjonen muliggjør dette. Kommunene vil følge smittesituasjonen gjennom påsken, og vil gjøre en ny vurdering påskeaften 3. april. Dersom det åpnes for undervisning på rødt nivå, vil skolene bruke 6. april til å...

Les mer
Sist oppdatert 26. mars 2021 16:16

Digital hjemmeundervisning fra onsdag 17.mars og fram til påske

Kommunene på Haugalandet har bestemt at pga høyt smittetrykk i distriktet blir det innført digital hjemmeskole fra og med i morgen 17.mars og fram til påske. Kun barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og sårbare barn kan møte på skolen. Det er tilstrekkelig at én...

Les mer
Sist oppdatert 16. mars 2021 21:33

Rødt nivå i skole og SFO fra mandag 15.3. og fram til påske

Det blir rødt nivå i skolen fra i morgen og fram til påske. I morgen er SFO stengt, og det er hjemmeundervisning for ALLE elevene. Alle ansatte møter på jobb og klargjør for rødt nivå. Fra tirsdag skal elevene møte som normalt, da er skolen rigget for rødt nivå,...

Les mer
Sist oppdatert 15. mars 2021 14:20

BlimE! – se Norheim skole på NRK Super

På torsdag samlet vi hele skolen på kunstgraset og danset BlimE!-dansen. Her kan du se filmen på NRK Super: https://nrksuper.no/blime-dans/d50e742a-2dd1-4305-89aa-58746e348db3

Les mer
Sist oppdatert 16. november 2020 10:34

Korona – når kan barn møte på skolen etter luftveisinfesksjon?

Barn kan komme på skolen med snørr og sporadisk hoste etter luftveisinfeksjon så lenge allmenntilstanden er god og de er tilbake i normal form. Ansatte i barneskolen kan komme på jobb etter luftveisinfeksjon så fort de er symptomfrie. Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet...

Les mer
Sist oppdatert 10. november 2020 12:11