Nyheter

GODT NYTT ÅR!

Vi starter det nye året slik vi avsluttet det gamle på gult nivå i Veileder om smittevern. Det betyr i prinsippet ingen endringer for oss. Reglene er lik de vi drev etter i høst. Vi forbereder oss på at vi raskt kan komme til å måtte gå over til...

Les mer
Sist oppdatert 4. januar 2021 10:24

BlimE! – se Norheim skole på NRK Super

På torsdag samlet vi hele skolen på kunstgraset og danset BlimE!-dansen. Her kan du se filmen på NRK Super: https://nrksuper.no/blime-dans/d50e742a-2dd1-4305-89aa-58746e348db3

Les mer
Sist oppdatert 16. november 2020 10:34

Korona – når kan barn møte på skolen etter luftveisinfesksjon?

Barn kan komme på skolen med snørr og sporadisk hoste etter luftveisinfeksjon så lenge allmenntilstanden er god og de er tilbake i normal form. Ansatte i barneskolen kan komme på jobb etter luftveisinfeksjon så fort de er symptomfrie. Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet...

Les mer
Sist oppdatert 10. november 2020 12:11

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. Se oppdaterte smittevernveiledere: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ ...

Les mer
Sist oppdatert 10. november 2020 12:11

Last ned Min skole – appen

De fleste har nå lastet ned appen, men vi ønsker gjerne at ALLE skal gjøre dette, da alle meldinger fra skolen blir sendt via appen. Min skole-appen har kommet og vi ønsker at dere laster ned appen og tar denne i bruk. Vi endrer sending av meldinger fra SMS til...

Les mer
Sist oppdatert 12. oktober 2020 14:27

Nasjonal oppstart av “Beintøft” på Norheim skole

Mandag 31.aug var det oppstart på Miljøagentenes gå-til-skolen-kampanje Beintøft. Norheim skole har deltatt i Beintøft siden kampanjen startet, og vi har hatt gode resultater. Mange av våre elever er flinke til å gå eller sykle til skolen. Dette året ble derfor den nasjonale åpningen av kampanjen lagt til Norheim skole. Det...

Les mer
Sist oppdatert 1. september 2020 09:57

Oppstart for 1.kl

Kommuneoverlegen og kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen er enige om at det er viktig at barn og unge får komme tilbake til en så normal hverdag som mulig. Foreløpig er det lite Covid-19 i Karmøy kommune og derfor må konsekvenser av tiltak sees opp mot sannsynlighet for smittespredning....

Les mer
Sist oppdatert 12. august 2020 14:28

Velkommen til skolestart mandag 17.aug

Mandag 17.aug kl 08:30 starter skolen opp igjen etter ferien. Skolen planlegger for en mer normal skolehverdag der vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. 1.kl starter første dagen kl...

Les mer
Sist oppdatert 12. august 2020 14:28

Vanlig timeplan fra tirsdag 2.juni

F.o.m. tirsdag går vi tilbake til den ordinære timeplanen til elevene. Det har kommet ny "Veileder om smittevern" Den beskriver trafikklysmodellen: Vi er nå på GULT NIVÅ som innebærer: Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold - Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og...

Les mer
Sist oppdatert 9. juni 2020 09:46

Karmøy kulturskole har ledige plasser på kulturlek 1. og 2. klasse fra august 2020.

Kulturlek Sted: Norheim skole Tid: Mandager i SFO-tid. Kulturlek - er en tverrfaglig aktivitet med musikk, drama, dans, kunst og sirkus. Vi synger, spiller på instrumenter, danser, dramatiserer, tegner/fargelegger, skaper visuell kunst og utfordrer kroppen til fysiske ferdigheterAktivitetstilbud 36 ganger/år. Grupper på 8 barn. Timen varer 60 min. Pris for gruppeaktiviteter skoleåret 2020/21-...

Les mer
Sist oppdatert 28. mai 2020 10:34