Korona – Covid-19

Fra lørdag 25. september 2021 kl. 16 går vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.   

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt.

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn
Denne veilederen skal gi råd og føringer til skoler på barnetrinnet (1.-7. trinn) i drift under koronavirusutbruddet (covid-19).

Se Karmøy kommune sine Korona-sider

Koronavaksine se: https://www.karmoy.kommune.no/koronavaksine/

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus (regjeringen.no)

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning fra FHI

https://norheimskole.karmoy.kommune.no/2020/09/01/korona-nar-kan-barn-mote-pa-skolen-etter-luftveisinfesksjon/