Korona – Covid-19

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020
Denne veilederen skal gi råd og føringer til skoler på barnetrinnet (1.-7. trinn) i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) 2020. 3. utgave 29. mai 2020.

For øyeblikket har myndighetene bestemt at skolen er på GULT nivå i trafikklysmodellen.

Se Karmøy kommune sine Corona-sider

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus (regjeringen.no)

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning fra FHI

https://norheimskole.karmoy.kommune.no/2020/09/01/korona-nar-kan-barn-mote-pa-skolen-etter-luftveisinfesksjon/