Hjemme fra skolen – eller ikke?

Det er ikke sikkert at barnet må være hjemme fra skolen, selv om det ikke føler seg helt i form en dag. Bruk sunn fornuft når du skal avgjøre om hvorvidt barnet skal være hjemme eller ikke. Og spør deg selv:

  • Er barnet friskt nok til å være med på aktivitetene gjennom en skoledag?
  • Kan barnet smitte andre barn eller ansatte på skolen?
    • Norheim skole har flere barn med kroniske sykdommer som gjør at de tåler dårlig å bli smittet. Både infeksjoner og barnesykdommer kan være vanskeligere for disse barna å takle. Vi ber derfor om at dere unngår å sende barna på skolen når de kan smitte andre.
  • Ville du blitt hjemme fra jobb selv, om du var i tilsvarende form som barnet ditt?

Les mer om dette på nhi.no