Skolerute

Sist oppdatert 10. desember 2019 09:56

Norheim skole 2019/2020

Måned

Tekst

 

Elevdager

2018

August

Oppstart: mandag 19.

 

10

September

Elevfri: mandag 23. (planleggingsdag)

 

20

Oktober

Høstferie: 7. – 11. (uke 41)

 

18

November

Elevfri: fredag 16. (planleggingsdag)

 

20

Desember

Siste skoledag før juleferien: torsdag 19.

 

14

Elevdager høst:

 

82

2019

Januar

Oppstart etter juleferien: torsdag 2.

Elevfri: mandag 27. (planleggingsdag)

 

21

Februar

Vinterferie: 24. – 28. (uke 9)

 

15

Mars

 

22

April

Påskeferie: 6. – 13.

Oppstart : 14.

 

16

Mai

Fridager: fredag 1. mai, torsdag 21.(Kristi himmelfartsdag), fredag 22.

 

18

Juni

Fridag: 1. (2. pinsedag)

Siste skoledag: tirsdag 23.

 

16

Elevdager vår:

 

108

Sum dager

 

190

Skolerute 2019-2020

Skolerute 2020-2021