Søke om permisjon

Dere søker permisjon når dere er innlogget i Visma Flyt Skole.

Generelt sett er oppvekst- og kultursjefen skeptisk til lange fravær utenom skoleferiene. Når en elev er borte fra skolen over et lengre tidsrom, er det viktig at det blir tatt ansvar for at eleven får med seg det vesentlige av det som klassen har gjennomgått den tiden eleven har hatt fri. Skolen ber om at eventuelle turer så langt råd er blir lagt til skoleferiene.