Spekter – ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet

Norheim skole gjennomfører Spekter – ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse minst 2 ganger i året. 3.-7.kl gjennomfører undersøkelsen digitalt, mens 1.-2.kl gjennomfører en forenklet versjon i elevsamtaler.

Les mer om Spekter:

https://www.uis.no/nb/spekter