SU/SMU

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Hensikten med skolemiljøutvalget (SMU) er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Hvem sitter i SU/SMU?

Bøe Silje Nesheim s-ilje@hotmail.com 93605936 foreldre, leder
Jordal Anne Berte anneberte@gmail.com 48282089 foreldre, nestleder
Heiberg Jeanette N. jeh@karmoy.kommune.no 97175749 lærer
Munthe Svanhild svanmun0108@karmoyskolen.no 99166744 lærer
Steindal Andreas Hærem flclstart@gmail.com 97617202 andre ansatte
Hundhammer Bjørn     kommunal
Borgenvik Selma Oma     elev
Heggland Julie     elev
Andersen Jeanette Rasmussen jeanand0302@karmoyskolen.no 90159305 foreldre, kun SMU
Ryan Shannon-Marie     elev, kun SMU
Knutsen John Geir jgk@karmoy.kommune.no 992791233 rektor, kommunal

Les mer:

http://www.fug.no/samarbeidsutvalg-su.144735.no.html

http://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.144737.no.html

Referat

https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/sites/12/2021/04/referat-SU-10.11.2020.pdf

https://norheimskole.karmoy.kommune.no/2018/12/18/referat-fra-mote-i-su-smu-onsdag-3-oktober/