SU/SMU

Sist oppdatert 18. desember 2018 14:05

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Hensikten med skolemiljøutvalget (SMU) er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Hvem sitter i SU/SMU?

Bøe Silje Nesheim s-ilje@hotmail.com 93605936 foreldre, leder
Kolstø Marie Kristine marie.kolstoe@gmail.com 97014375 foreldre
Heiberg Jeanette N. jeh@karmoy.kommune.no 97175749 lærer
Munthe Svanhild svanmun0108@karmoyskolen.no 99166744 lærer
Steindal Andreas Hærem flclstart@gmail.com 97617202 andre ansatte
Bergesen Yngve Folven yfbergesen@gmail.com 95863691 kommunal
Brekke Sivert Tvedt sivebre2610@karmoyskolen.no 92155126 elev
Skare Karoline karoska2206@karmoyskolen.no 48443608 elev
Østensen Elin Mannes elin.ostensen@gmail.com 99612798 foreldre, kun SMU
Sjursen Sandra Kristin sandsju0201@karmoyskolen.no 94095343 elev, kun SMU
Knutsen John Geir jgk@karmoy.kommune.no 992791233 rektor

 

Les mer:

http://www.fug.no/samarbeidsutvalg-su.144735.no.html

http://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.144737.no.html

Referat fra møte i SU/SMU onsdag 3.oktober